top of page

Minicursus randenbeheer

Eind deze maand gaat de cursus van start. We besteden aandacht aan nut, aanleg en onderhoud van perceelsranden op de zandgronden en in de beekdalen, zoals die immers veel voorkomen in de Kempen. Ook de landschappelijke waarde komt aan bod.

Wij zetten in op kwaliteit. Wij hebben specialisten van het Louis Bolk Instituut uitgenodigd, maar ook onze eigen veldcoordinator, boeren met ervaring en deskundigen van het Waterschap, om de cursisten te leren hoe ze met agrarisch randenbeheer en waterbeheer kunnen omgaan en om hun vragen te beantwoorden. Met hen bekijken we ook uiteindelijk  de resultaten qua biodiversiteitswaarde en qua plaagbestrijding voor de gewassen.

We besluiten de cursus met de beoordeling van de biodiversiteitswaarde van de randen mbv. tellingen van kruidensoorten en insecten (mn plaagbestrijders)  en uitreiking van certificaten voor de deelnemers.

Aanmelden kan per retourmail naar dit adres: info@anvkempenland.nl

Comentários


bottom of page