top of page
IMG_5768.jpg

Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij

De Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij is een initiatief van Stichting Duinboeren. Met de Gebiedsonderneming gaan de Duinboeren de komende 5 jaren te werken aan het Gebiedsplan Duinboeren. Doel van dit plan is de kwaliteit van het agrarische gebied rondom de Loonse en Drunense Duinen te behouden.

De urgentie is hoog. De landbouw en de voedselproductie staan onder druk en veel melkveehouders stoppen. Ook bedrijven met veel landschappelijke meerwaarde.

De maatschappelijke vraag om schoner te produceren, om hoogwaardige voedselproductie vraagt bij ondernemers om innovatie en aanpassingsvermogen. Deze verandering vraagt om moed van de ondernemers, maar ook om vertrouwen en samenwerking met overheden en burgers in dit gebied.

Met het gebiedsplan verbinden de Duinboeren nadrukkelijker hun toekomststrategieën aan het gebied en de maatschappelijke opgaven. Alleen in samenwerking met gebiedspartijen kunnen we deze grote systeemverandering realiseren. Met de Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij werken we op een ondernemende manier aan maatschappelijke opgaven. Met gezond boerenverstand en een pragmatische aanpak zoeken we innovatieve oplossingen waar zowel de agrariër als de gebiedspartijen beter van worden.

Met deze gebiedsaanpak werken de Duinboeren vanuit het hart van dit gebied: de mensen die er wonen, werken en leven.

Partners

logo.jpeg
rabobank.png
waterschap-de-dommel.jpeg
brabant-water-e1545140238229.png
brabantsedelta.jpeg
Gemeenteloz-e1545140764204.png
landbouw-e1545140782602.jpeg
Logo-Brabants-Landschap-1024x523.jpeg
bottom of page