top of page
963c7d_5331c3fef6ef4a93b661d32e96e72f57~mv2.webp

Missie & Visie 2030

Missie

Vitale agrarische en gebiedsgerichte bedrijven werken in harmonie met natuur en landschap op een volhoudbare manier aan producten en diensten die maatschappelijk door burger, consument en overheid gewaardeerd worden.

Visie

De visie wordt weergegeven door de kernwaarden  en die zijn: 

 • Vitale bedrijven

 • Zorgzaamheid

 • Leefbaarheid

 • wederzijds respect

 • Samen doen

 

Toelichting:

 • Vitale bedrijven betekent dat bedrijven kunnen blijven voortbestaan, zich kunnen blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden en er toekomst is voor jonge boeren. Vitale bedrijven impliceert ook kernwaarden als ondernemerschap en zakelijkheid.

 • Zorgzaamheid geldt in brede zin voor de bedrijven, producten en het gebied.

 • Leefbaarheid betekent het gebied leefbaar houden voor mens en natuur.

 • Bij wederzijds respect gaat het om respect zowel intern, tussen de Duinboeren onderling, als extern tussen de Duinboeren en consumenten/burgers/overheden.

 • Samenwerken en gezamenlijke projecten uitvoeren, alsook het communiceren met elkaar en naar burgers, consumenten en gebiedspartijen.

​​

Kernkwaliteiten geven aan waar de Duinboeren goed in zijn of zelfs in uitblinken: ​​

 • Zorgzaam zijn: De Duinboeren dragen zorg voor de bedrijven, voor landschap en natuur en voor de leefbaarheid van het gebied en zijn daarmee gebiedsversterkend.

 • Kwaliteitsproducten: het leveren van een hoge kwaliteit aan producten en diensten.

 • Verbinden: De Duinboeren verbinden zich niet alleen onderling, maar ook met het gebied, de natuur, de inwoners, gebiedsorganisaties en overheden.

 • Denken in kansen: Duinboeren zijn creatief en maken gebruik van mogelijkheden die er zijn.

 • Passie: De Duinboeren pakken met enthousiasme zaken aan.

 • Gastvrij: De Duinboeren zijn open en ontvangen graag bezoekers op hun bedrijven en in het gebied.​

Stip op de horizon:
Alle producten en diensten van de Duinboeren worden met zorg voor natuur en landschap geproduceerd en herkenbaar in de regio van Brabant Stad vermarkt, hetgeen leidt tot behoud van het landschap én de boeren én van het gebied. Er is een samenhang en evenwicht tussen Boer, Gebiedslandschap en Consument/Product.

Strategie, doelen

Bij de doelen komen een aantal thema’s naar voren:

 • Bedrijven: Vitaal en toekomstbestendig

 • Concrete projecten om bedrijven toekomstperspectief te bieden. (water, ruilverkaveling, pachtprijzen, duurzame energie, natuurinclusief)

 • Werkgroepen op thema of per (sub)gebied

 • GebiedBoer en landschap in evenwicht brengen met behoud van  melkveehouderij

 • Overheden en terrein-beherende organisaties het verhaal van de Duinboeren vertellen en bewegen om dat verhaal mogelijk te maken (en intussen hun eigen doelen realiseren)

 • Zelf gebied beheren • Consument/product

 • Verbinding/beleving voor consumenten bieden

 • Educatie op (basis)scholen, mede gericht op het vinden van voldoende ondernemers die zich ook in de toekomst in het gebied willen inzetten.

 • Open dagen organiseren

 • Verhaal vertellen aan burgers/consumenten, gericht op begrip en waardering o Verbreding assortiment Duinboeren 

 • Communicatie

 • Duinboeren zichtbaarder maken

 • Verhaal vertellen aan burgers/consumenten/overheden/TBO’s

 • Producten/diensten bekend maken/marketing/streekproduct promoten.

 • Ook communicatie onderling verbeteren

 • Jaarlijks terugkerend promotie-evenement Duinboerendag

bottom of page