terug naar projectenoverzicht

Partnergewas

Naam: Partnergewas
Looptijd: 2004-2006
Projectpartners: Louis Bolk Instituut

Doel: Ontwikkelen van een teeltsysteem voor een voedergewas met als partnergewas witte klaver in een semi-continueteelt. Afgestemd op de mogelijkheden van de zandgrond van Noord-Brabant. Het project wordt uitgevoerd op praktijkbedrijven. Als voedergewassen worden snijmaïs en granen geschikt voor gehele plantsilage (gps) ingezet. Het systeem richt zich op: voldoende opbrengst, werkbare uitvoering, haalbare timing, acceptabele uitspoeling, onkruidonderdrukking, weinig structuurbederf, groen de winter in (bodemleven en bovengrondse biodiversiteit), voldoende stikstofbinding met afname hoeveelheid benodigde mest en bloeiende klaver voor insecten.

Resultaten

Op twee bedrijven is een uitgebreide demonstratie cq experiment aangelegd in een aantal varianten.

De doelgroep heeft kennis gemaakt met wat de consequenties zijn van de gedemonstreerde maatregelen zullen een aantal zaken kwantitatief en/of kwalitatief geregistreerd worden: Gewasproductie kwantitatief en kwalitatief Bemesting en bijmesting. Evt. kali-tekorten Rassenkeuze Zaaidata, -methoden en –hoeveelheden Temperatuur. Vocht. Aantasting door ziekten en plagen. Hoeveelheid klaverzaad in geoogst product voedergewas. Aantal klaversnedes. Stikstofdynamiek en verloop organische stof. Chemische bodemanalyse en fysische bodembeoordeling waaronder beworteling, onkruidonderdrukking
en stikstofuitspoeling.