top of page
header dbm 2 afbeelding.jpg

WIE ZIJN WIJ

Wie zijn de Duinboeren?

Een groep van circa 180 boeren, die zich in 1995 hebben verenigd in een stichting. We wonen en werken allemaal rond Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, gelegen tussen Tilburg, Waalwijk en Den Bosch. Vandaar de naam ‘Duinboeren’.

Onze bedrijven staan bekend om hun vriendelijke karakter en aangename schaalgrootte. We zijn er trots op dat we mogen ondernemen in een uniek stukje Brabant, dat de achtertuin vormt van alle inwoners in dit gebied.  

Als Duinboeren vinden we het belangrijk dat er toekomstperspectief blijft voor agrarische bedrijven in ons gebied. Van gangbaar tot biologisch, maar ook voor verbrede landbouwbedrijven. Bijvoorbeeld gericht op recreatie, vergaderen, streekproducten, educatie en zorg.

Daarom werken we al sinds de oprichting in 1995 aan allerlei projecten op het gebied van bodemverbetering, ammoniakreductie, natuurbeheer, tegengaan van verdroging, maar ook de ontwikkeling van streekproducten en recreatie als verbrede activiteit. Verder hebben we door de jaren heen gewerkt aan diverse landinrichtingsprojecten. We voelen ons sterk verbonden met onze omgeving. We dragen daarom graag ons steentje bij om het landschap en de unieke natuur te behouden.

De Stichting Duinboeren en Maatschappij wordt geleid door een enthousiast team, bestaande uit bestuursleden van boeren, met ondersteuning van een kleine groep professionele medewerkers.

Historie

In 1995 kregen De Loonse en Drunense Duinen in Midden-Brabant de status van Nationaal Park. Er braken voor ons, de agrarische ondernemers rond het Nationaal Park, onzekere tijden aan. Wat stond ons te wachten nu de Duinen en de Brand de status van Nationaal Park kregen? Reden genoeg om nauwer te gaan samenwerken met elkaar. Zodoende zag Stichting Overlegplatform Duinboeren het levenslicht. Inmiddels telt onze stichting 180 agrarische ondernemers die onze karakteristieke streek een warm hart toedragen.

 

Door de jaren heen hebben we van alles meegemaakt. We hebben grote projecten afgerond. Het ging zeker niet altijd allemaal vanzelf. Onze stichting is uit nood en actie ontstaan. Door de ondernemende geest van de boeren en door altijd kansen te zien, groeide de stichting uit tot een voorloper met landbouwkundige projecten. We zijn trots op waar we staan, op de boeren, op de omgeving. Ook zijn we trots op de samenwerking met allerlei gebiedspartners zoals Rabobank, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, waterschappen, gemeentes en de provincie Noord-Brabant.


Lees meer over onze historie in het boekje over ons 25-jarig jubileum.

bottom of page