top of page

Prachtige Productielandschappen

Brabants Duingoed 2050

Prachtige Productielandschappen


Het gebied waarin de Duinboeren ondernemen, kent meerdere functies, zoals recreatie, natuur en landbouw. Een goede verdeling van de gronden is er cruciaal. Wat komt waar voor een toekomstbestendig en evenwichtig landschap? Hoe zien de Duinboeren dit voor zich? Samen met OD205, een bureau voor stedenbouw en landschap, hebben we in middels werkateliers, samen met onze boeren gewerkt aan het project ‘Prachtige Productielandschappen’. 


Toekomstperspectief voor agrarisch productielandschap

In het project ontwikkelde OD205 een toekomstperspectief om het historische cultuurlandschap in het gebied van de Duinboeren te behouden en versterken. Inclusief duurzame verdienmodellen voor de lokale boeren, die in het ontwerp een sterkere rol krijgen als hoeder van het landschap.

Aanleiding is dat het karakteristieke coulisselandschap aan de randen van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen onder druk staat, door onder andere strenge regelgeving, toenemende recreatie en verstedelijking. Tegelijkertijd lopen boeren in het gebied tegen grenzen van het systeem aan.


Balans in het landschap

We hebben met OD205 gekeken naar vormen van nieuw perspectief. Kern was het (weer) in balans brengen van het productieve, natuurlijke en recreatieve landschap. Bouwstenen in het ontwerp waren: goed zorgen voor bodem, water en biodiversiteit, samenwerken op gebiedsniveau, het sluiten van lokale kringlopen en een gezond verdienmodel creëren voor boeren die zich inzetten voor landschapsbeheer.


Mozaïek

OD205 bedacht het spel Mozaïek Meesters waarmee we tijdens een bijeenkomst aan de slag gingen. Mozaïek Meesters ziet er ongeveer uit als het gezelschapsspel Kolonisten van Catan, met kaartjes van diverse soorten ‘land’. We konden in het spel allerlei bodemsoorten in ons gebied koppelen aan landgebruik en aanvullen met managementmaatregelen voor bodem, water en biodiversiteit. De voornaamste conclusie is dat we ons afwisselend landschap willen behouden, gebouwd op samenwerking tussen de gebiedspartijen en met een belangrijke rol voor de Duinboeren als hoeder van dat landschap.

Vragen over dit project? Neem contact op met Judith van der Bruggen via  06-20070752 of judith@duingoed.nl.<VIDEO>

 

 

bottom of page