top of page

Kavelruil Helvoirts Broek Zuid

 Kavelruil Helvoirts Broek Zuid

In het gebied Helvoirts Broek Zuid komen verschillende ruimtelijke opgaven samen: het realiseren van een gedeelte van het Natuurnetwerk Brabant in het Helvoirts Broek en de wens van een aantal melkveehouders om in het gebied te kunnen blijven boeren en het landschap te beheren.

Over deze maatschappelijke opgaven zijn wij in gesprek gegaan met de verschillende gebiedspartijen, zoals destijds de gemeente Haaren, Waterschap de Dommel, de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en de gemeente Vught.


Natuurnetwerk Brabant

Samen met Brabants Landschap werkt de Stichting Duinboeren en Maatschappij aan een kavelruil om de huiskavels van de melkveehouders in het gebied te behouden en/ of versterken en om gronden vrij te maken om het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren.  

Vragen over dit project? Neem contact op met Martien Vromans via 06-52473547 of martien@duingoed.nl 

bottom of page