top of page

Kavelruil De Moer / EVZ Wildertse Arm

Kavelruil De Moer / EVZ Wildertse Arm

Al jaren weten de agrarische ondernemers aan de noordwestkant van De Moer dat er in hun gebied een Ecologische Verbindingszone (EVZ) moet worden gerealiseerd. Samen met de Stichting Duinboeren en Maatschappij hebben ze in 2019 aangegeven dat ze graag mee wilden denken in deze EVZ, mits er in dit vraagstuk ook oog was voor hun belangen voor het versterken van de huiskavels.


Vrijwillige kavelruil

Samen met Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Tilburg is een projectgroep gestart om de opties en mogelijkheden te verkennen. Vanuit de Stichting Duinboeren en Maatschappij is de zoektocht naar mogelijkheden voor een vrijwillige kavelruil verkend. In de afgelopen jaren zijn verschillende scenario’s onderzocht en eind 2023 is het tot een afronding van een vrijwillige kavelruil gekomen.

In 2024 gaan we de plannen om de EVZ uit te voeren, verder verkennen en afstemmen met de betrokken grondeigenaren.

Vragen over dit project? Neem contact op met Judith van der Bruggen via  06-20070752 of judith@duingoed.nl

 

bottom of page