top of page

Kavelruil natuurontwikkeling Brokkenbroek & Helvoirts Broek-Noord

Stichting Duinboeren heeft het initiatief genomen voor natuurontwikkeling in het Brokkenbroek. In dit gebied heeft het Groen Ontwikkelfonds percelen, die daarbij kunnen worden ingezet als ruilgrond (zie kaart). Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben om natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld met particulier natuurbeheer, of door inzet van particuliere gronden, en in een vrijwillige kavelruil willen meedoen, worden uitgenodigd om op deze advertentie te reageren. De toedeling/verkoop van de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.


Interesse om mee te doen?

Neem dan voor 28 juni 2018 contact op met:

Emiel Anssems

Comments


bottom of page