Werkgroepen

Om de samenwerking en betrokkenheid van leden met de Stichting Duinboeren te versterken is er medio 2016 besloten om een viertal werkgroepen in het leven te roepen.

Een werkgroep bestaat uit een contactpersoon en een aantal leden die kennis hebben en/of betrokken zijn bij een specifiek interesseveld. Gezamenlijk wordt er een activiteiten- actieplan uitgewerkt.

Interesseveld en bijbehorend contactpersoon:

  •  Netwerk/ bij de duinboeren achterom:                                                                Hannelore van Rijsewijk,  info@hoevedemertel.nl
  •  Zorg:                                                                                                                                     Laura van Hulten,  lauravanhulten@hotmail.com
  •  Natuur op het (agrarisch) bedrijf:                                                                       Jo van Balkom,  v.o.f.dekerkhoeve@hotmail.com                                                  Dick Dankers,  bamdankers@home.nl
  • Melkveehouderij:                                                                                                  Toon Jansen, toonj@xs4all.nl

                                                                                                           

Degene die belangstelling hebben en geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan een specifiek interesseveld kunnen contact opnemen met bijbehorend contactpersoon of hun interesse kenbaar maken via info@duinboeren.nl