terug naar projectenoverzicht

Werkgroep Duinvlees timmert aan de weg!

Afgelopen zomer is de werkgroep Duinvlees gestart. Het doel van deze werkgroep is om te onderzoeken of een betere verwaarding van het (vlees)vee mogelijk is. En zo ja, dit ook te organiseren om een betere prijs voor de boer te realiseren. Voor deze werkgroep is ook de vleesexpert Ed Hendriks uit Drunen aangetrokken.

Als eerste stap is een grote inventarisatie geweest onder de Duinboeren; hoeveel dieren worden er jaarlijks geslacht? Zo’n 40 Duinboeren hebben interesse getoond en hun dieraantallen doorgegeven.  Dit betrof melkkoeien, runderen, varkens, schapen, eenden en andere diersoorten. De volumes per diersoort zijn inmiddels in kaart gebracht.

De werkgroep is vervolgens maandelijks bij elkaar gekomen om de diverse afzetkanalen te onderzoeken, de criteria t.a.v. Duinvlees te bepalen, te onderzoeken welke verwerkers er in de markt zijn en heeft gekeken naar logistieke partners. Het is een hele zoektocht geweest om te bepalen welke richting we het beste uit kunnen gaan.

Gaandeweg is helder geworden dat er het beste gestart kan worden met het ontwikkelen van vleesproducten van de melkveekoeien die weidegang hebben. Het volume van deze categorie is het grootst. We zijn 2020 gestart met het laten slachten van 2 melkkoeien. Hiermee kunnen we prijscalculaties helder krijgen en aan productontwikkeling gaan doen. Van dit vlees worden producten zoals hachee, stoofvlees en hamburgers ontwikkeld.

Ons streven is om Duinvlees te laten voldoen aan SPN certificering (Streek Producten Nederland) Hiermee onderscheid het vlees zich in de markt, doordat het gegraasd heeft in het gebied, de keten kort is en voldoet aan bovenwettelijke natuurmaatregelen. Het verhaal rondom Duinvlees, de koeien als beheerders van dit gebied, zal verder worden uitgewerkt en uitgedragen worden. In eerste instantie richt Duinvlees zich op de Foodservice markt. Dat wil zeggen: horeca, instellingen, parken als de Efteling en de Beekse Bergen.

Ook is geconcludeerd dat de vleesveehouders in het gebied nog niet de benodigde aantallen kunnen bieden, waardoor continuïteit in levering lastig is. Gaandeweg het Duinvleestraject hebben 2 Duinboeren zich aangesloten bij het concept Natuurvlees Nederland (zie https://www.natuurvlees-nederland.nl/) voor de afzet van hun vlees. Andere alternatieven in de kleinschalige afzetkanalen van dit lokale vlees worden nog onderzocht.

 

Aangezien de werkgroep Duinvlees veelal uit vleesveehouders bestaat is het gewenst om deze uit te breiden met een aantal melkveehouders. Mocht u als melkveehouder hier interesse in hebben, meldt u dan via info@duinboeren.nl. Leuk is te melden dat de andere leden in de werkgroep willen blijven omdat de bijeenkomsten ook als studieclub ervaren worden.

Veel boeren die met Duinzuivel meedoen, doen ook met Duinvlees mee. Zo snijdt het mes aan twee kanten; streven naar een betere melkprijs en een betere vleesprijs. Of dit gaat lukken, moet natuurlijk nog blijken, maar we zijn al goed op weg!