terug naar projectenoverzicht

Samenwerkingsverband agrotoeristische bedrijven Giersbergen de Margriet

Naam: Samenwerkingsverband agrotoeristische bedrijven Giersbergen de Margriet
Looptijd: 2001-2002
Projectpartners: Netwerk ‘Goed Bekeken, bij de Duinboeren achterom’ Individuele agrariërs Horeca in en rond Giersbergen de Margriet en de Loons en Drunense Duinen Regionale VVV’s

Doel

Toeristische en recreatieve voorzieningen in het projectgebied Giersbergen de Margriet te verbeteren. Agrariërs in het gebied een bijdrage te laten leveren aan deze recreatieve invulling en hiermee de verbreding op het agrarische bedrijf te stimuleren. De bedrijven hiermee een tweede tak te laten ontplooien waardoor er duurzame bedrijven in het gebied blijven.

Resultaten

Versterken van de identiteit van Giersbergen – De Margriet door ruimer aanbod aan toeristisch recreatieve activiteiten. Toename van de omzet aan streekproducten in Giersbergen de Margriet en in het totale Duinboerengebied. Bekendheid bij bezoekers en omwonenden van de activiteiten die landbouwbedrijven ontplooien. Promotiemateriaal in de vorm van, folders en een website in combinatie met andere toeristische activiteiten. Aandacht in de media voor het project Giersbergen de Margriet. Stijging van het aantal agrariërs dat op een professionele wijze boert in combinatie met verbreding op het bedrijf. Goed toekomstperspectief voor ondernemers in het gebied. Betere spreiding van bezoekers over het gebied en minder druk op het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.