terug naar projectenoverzicht

Regionale keten Biologisch kalfsvlees

Naam: Regionale keten biologisch kalfsvlees
Looptijd: 2004-2006
Projectpartners: ZLTO vakgroep biologische landbouw

Doel

Het opzetten van een keten voor biologisch kalfsvlees en vlees van biologische ossen, waarbij biologische kalveren tot een meerwaarde worden gebracht en tevens wordt voldaan aan de gewenste biologische eisen ten aanzien van dierwelzijn.

Resultaten

Inzicht in de haalbaarheid van het afmesten van biologische stierkalveren.
Beter inzicht in de opbouw van de kostprijs en meer kennis opgedaan over opfoktechnische zaken. Verbeterde afzet van kalfsvlees via streekwinkels. Participatie in het landelijke project Stierkalf WaardigII.