terug naar projectenoverzicht

Proef de Streek

Naam: Proef de streek
Looptijd: 2003-2005

Doel

Vanuit een breed begrip van economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid is het doel van het project drieledig:

  1. economisch: het produceren en vermarkten van streekproducten, om agrariërs een duurzame bron van inkomsten te bieden (economisch toekomstperspectief) en hun functie als economische drager van het buitengebied te versterken;
  2. ecologisch: het terugdringen van de milieubelasting van de productie van voedsel door geringere transportafstanden en een milieubewuste wijze van produceren die ook oog heeft voor natuur- en landschap (agrariërs als de ‘stoffeerders’ van het landschap);
  3. sociaal-cultureel: het stimuleren van een gevoel van verbondenheid met de identiteit van de streek bij consumenten (streekproducten als emotie, waarbij het landschap als het ware geproefd wordt door streekbewoners en toeristen).

Resultaten

Culinaire fietstochten, uitbreiding van het assortiment producten en diensten door de deelnemers, folders en reclame in diverse lokale recreatiekranten. Inzicht in het opzetten van afzet ketens en samenwerkingsverbanden, inzicht in de voorwaarden voor haalbaarheid van de lokale afzet van streekproducten.