terug naar projectenoverzicht

Panfa

Naam: Plan van Aanpak Nitraat, Fosfaat en Ammoniak PANFA
Looptijd: 2000- 2003
Projectpartners: Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Louis Bolk Instituut, Natuurmonumenten,

Doel

Mineralen management. Ervaring opdoen met de eindnormen voor droge zandgronden door toe te werken naar snelle en versnelde realisering bij groepen bedrijven in het duinboerengebied.
Een substantiële aanzet geven tot grondgebondenheid cq het verlagen van de veebezetting en het verbeteren van de benutbaarheid van dierlijke mest.

Resultaten

Er zijn handreikingen gegeven ter verbetering van het mineralenmanagement, er zijn proeven opgezet op bedrijfsniveau en er zijn studiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij kregen de individuele deelnemende boeren de kans om opgedane kennis te delen met collega’s.
Dit bij elkaar heeft vanaf het startmoment een grote verbetering ten opzichte van peiljaar 1999 opgeleverd. De aanpak heeft een voetspoor opgeleverd waarmee milieudoelen en individuele bedrijfsdoelen (hogere ransoenefficientie en lagere voerkosten) hand in hand gaan.
Punten van optimalisatie zijn: Een goede balans vinden tussen krachtvoergift en passagesnelheid en een beter afstemming van eiwitvoorziening uit krachtvoer op rest van het ransoen.