terug naar projectenoverzicht

Natuur voor Boer en Burger

Naam: Natuur voor boer en burger
Looptijd: 2003-2005
Projectpartners: Lokale vrijwilligers organisaties IVN

Doel

Doel van het project is om het agrarisch natuurbeheer rond de Loonse en Drunense Duinen te versterken, meer vrijwilligers en boeren te betrekken, planmatig tewerk gaan dmv bedrijfsnatuurplannen, kennis bij boeren en vrijwilligers vergroten- ook van cultuurhistorie- dmv excursies en cursussen. Samenwerking boeren en vrijwilligers bevorderen. Draagvlak bij burgers vergroten Samenwerking met prisma versterken.

Resultaten

  • Cursussen agrarisch natuurbeheer
  • Diverse folders
  • Informatieborden op het erf van de diverse deelnemers
  • Samenwerking tussen boeren en vrijwilligers