terug naar projectenoverzicht

Logistiek en vermarkting duinboerenproducten

Naam: Logistiek en vermarkting duinboerenproducten
Looptijd: december 2006- december 2008
Projectpartners: HAS den Bosch

Doel

De hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van de verkoop van Duinboeren-producten. Dit wordt bereikt door invulling te geven aan de volgende subdoelstellingen:

  • Ontwikkelen van een strategie en een organisatie voor de vermarkting van Duinboeren-producten.
  • Uitvoeren van een aantal marketingtrajecten uit het ‘Actieplan vermarkten Duinboeren-producten’. Het project realiseert de reconstructiedoelstelling 23.1 ‘Economische ontwikkeling op het platteland stimuleren’.

Resultaten

  • Een organisatie die Duinboeren-producten professioneel vermarkt.
  • Opzet van een organisatiestructuur.
  • Opstellen bussinesplan.
  • Twee uitgevoerde pilots.
  • Een gedeponeerd Duinboeren-merk (logo en criteria en kwaliteitsborging).
  • Nieuwe afzetkanalen voor Duinboeren-producten.
  • Promotiemateriaal voor Duinboeren-producten.
  • Een e-mailnieuwsbrief, etiketten, folders, websites van de producenten.