terug naar projectenoverzicht

Landschapsfonds Rond d’n Duin

Naam: Landschapsfonds Rond d’n Duin
Looptijd: Opgericht in 2004-

Doel

Het Overlegplatform Duinboeren wil een regionaal groenfonds in het leven roepen. Opzet is dat bedrijven, gemeenten en particulieren door middel van een lidmaatschap, sponsoring of verplichting tot natuurcompensatie geld in het fonds storten. Met het rendement dat het fonds oplevert worden de boeren voor het leveren van groene diensten uitbetaald. Op deze manier kunnen er persoonlijke contracten gesloten worden met boeren die gebaseerd zijn op de mogelijkheden van de streek. Het project Giersbergen-De Margriet zal dienen als pilot voor het betrekken van gemeenten bij groene diensten.

Resultaten

Het fonds is door tegenvallende fondswerving in 2004 van koers verandert en sindsdien alleen formeel actief als ondersteunende organisatie van het projectbureau. Er zijn een aantal projecten uitgevoerd:

  • Campagne Bloemrijke akkerranden Giersbergen Margriet
  • Campagne natuurwandelroute Brokkenbroek
  • Fotowedstrijd ‘parels van het landschap’