terug naar projectenoverzicht

Keukentafel van de Meierij

Naam: Keukentafel van de Meierij
Looptijd: 2006

Doel

Het doel van het project was dat de Keukentafel een bijdrage te levert aan het versterken van de leefbaarheid en de sociale cohesie op het platteland door nieuwe sociale verbanden te stimuleren, sociaal-economische projectideeën op te sporen, innovatie te stimuleren en projecten te begeleiden naar uitvoering

Resultaten

Drie ‘ inboeringscursussen’, aansluitbijeenkomsten, enquête en opvolgbijeenkomsten. Inzicht in hoe particulieren te benaderen en actief te betrekken bij het landelijk gebied en inzicht in de mate waarin en de wijze waarop particulieren geïnteresseerd zijn in hun eigen leefomgeving, het buitengebied.