terug naar projectenoverzicht

Jongeren ateliers

Naam: Jongeren ateliers
Looptijd: 2004
Projectpartners: SME milieuadviseurs

Doel

De jonge agrariërs worden aan studenten van de HAS gekoppeld. Het gaat om verschillende studierichtingen en bij voorkeur een mix tussen agrarische- en stadsjongeren. In de Ateliers selecteren zij gezamenlijk de ‘best practices’ op het gebied van duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland. Bovendien maken zij een schets van hun ideale toekomstige werk- woon- en recreatieomgeving (toekomstbeeld). Studenten en agrarische jongeren zetten vervolgens die ‘best practices’ en het toekomstbeeld om in concrete communicatiecampagnes. Zij richten zich daarbij op leeftijdgenoten in bijvoorbeeld de stad. De producent van de toekomst (zender) komt daarmee feitelijk in contact met de consument van de toekomst (ontvanger).

Resultaten

Na afloop van het project op 31 december 2004 is het volgende resultaat bereikt: Er is 1 CampagneAtelier uitgevoerd; Er is concreet campagnemateriaal ontwikkeld; Er is feedback op de campagne gegeven door de ‘stadsjongeren’ (Tijdens een eerder atelier is door jongeren een artikel in de SPITS geplaatst over de campagne die zij hadden gemaakt. Omdat de Spits een oplage heeft van ruim boven de 1000, is het minimale aantal jongeren zeker bereikt)

Link: www.jongerenateliers.nl