terug naar projectenoverzicht

Evenwichtige verschraling van natuurgronden (fase 2)

Naam: Evenwichtige verschraling van natuurgronden (fase 2)
Looptijd: 2004-2005
Projectpartners: Louis Bolks Instituut Natuurmonumenten ZLTO

Doel

In Nederland schakelen sommige gronden om van landbouw naar natuur. Doel van dit project is om naast gecontroleerde verschraling -met versneld verhoogde natuurwaarden- (hoofddoel) ook gedurende lange tijd nog landbouwkundig interessante opbrengsten mogelijk te maken. Zo ontstaat een wederzijds voordeel én wederzijdse betrokkenheid tussen boeren en natuurorganisaties. Middel hiertoe is een specifieke wijze van bemesten en beheer welke tot op heden nog niet wordt toegepast en van landelijk belang is. Het sluit aan bij concepten als ‘Boeren met natuur’

Resultaten

  • Onderbouwde praktijkhandreiking voor de doelgroep: hoe gecontroleerd te verschralen met versneld verhoogde natuurwaarden plus gedurende lange tijd nog landbouwkundig interessante opbrengsten mogelijk maken.
  • Wederzijdse betrokkenheid tussen boeren en natuurorganisaties.
  • Aandacht voor kostenvergelijking t.o.v. andere inrichtingsvormen zoals afgraven.