terug naar projectenoverzicht

Boeren en Biodiversiteit

Looptijd: 2005-2009, vervolg 2010-
Projectpartners: Louis Bolk Instituut

Doel: Uittesten en demonstreren van mogelijkheden tot meer diversiteit en stabiele productie in Noord-Brabant. Door diversiteit kan een stabielere productie worden bereikt. De opbrengsten zullen dan lager zijn, maar daarbij kunnen tevens de kosten lager zijn; dit is gunstig voor het saldo en stabieler en daarmee risicoverlagend. Doel is dit te optimaliseren.

Europa investeert in zijn platteland

Het project is een initiatief van Stichting Duinboeren, ZLTO en PION. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Andere financiers zijn ZLTO en Landbouw Innovatie Brabant (LIB)