terug naar projectenoverzicht

Belevend Leren

Naam: Belevend leren
Looptijd: 2004-2007
Projectpartners: SME Milieuadviseurs, de Coöperatie Stadteland de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) Stichting Veldwerk Nederland (SVN) De Eemlandhoeve Het Agrarisch Cultuurgoed

Doel

Dit project ‘Belevend leren, educatieve arrangementen op het platteland’ wil bijdragen aan de herwaardering van stad en platteland, door:

  1. Burgers en scholieren de boerderij en het platteland weer te laten beleven: door actief bezig te zijn met (educatieve) activiteiten die de waarde van het platteland onderstrepen. De beleving staat niet op zich zelf maar heeft altijd een relatie met de maatschappelijke en authentieke waarde van het platteland.
  2. Boeren te helpen met kwalitatief educatief materiaal en een didactische aanpak voor groepsontvangsten voor scholieren en buitenschoolse groepen (recreanten).
    Een duurzame verbinding tot stand brengen tussen bedrijf en bezoekers. Lokale organisaties en netwerken zoals scholen, NME centra, VVV’s etc. moeten op elkaar worden aangesloten zodat continuïteit van de activiteiten gewaarborgd wordt.

Resultaten

  • Didactische trainingen.
  • Lesmateriaal afgestemd op bedrijfsniveau.
  • Handboek en Kwaliteitssysteem boerderijeducatie.

Links: klasseboeren.nl