Projectbureau

Het projectbureau van de Duinboeren is opgericht toen er behoefte ontstond naar een professionele, daadkrachtige en efficiënte ondersteuning van de activiteiten van de stichting.

Professionaliteit, daadkracht, efficiëntie en nut voor de bewoners van het platteland heeft de projectorganisatie nog steeds hoog in het vaandel. De hoofdactiviteit van de projectbureau is dienstverlening in de brede zin van het woord. Mensen uit het gebied rond het Nationaal Park maar ook daarbuiten kunnen er terecht met vragen, opmerkingen en ideeën op elk gebied dat raakvlakken heeft met alles wat zich afspeelt in het buitengebied. Daarnaast heeft het projectbureau de belangrijke taak om ontwikkelingen op het gebied van landbouw, politiek en beleid te volgen. Er worden daartoe regelmatig bijeenkomsten, congressen en studiedagen bijgewoond en zijn de medewerkers, meestal buiten kantooruren, bezig met het onderhouden van bestuurlijke- en kennisnetwerken.

Ons team bestaat uit ervaren professionals die dicht bij de boerenpraktijk staan en veelal hun wortels in het gebied zelf hebben. De taken zijn verdeeld per aandachtsveld.

Diensten

 • Projectcoördinatie
 • Advies
 • Bemiddeling
 • Secretarieel

Opdrachtgevers

 • Brabant Water
 • Bureau Praedium
 • DLG
 • Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij
 • Gemeentes Haaren, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, ’s-Hertogenbosch,  Tilburg, Vught, Waalwijk
 • Grondgebruikersbank Midden Brabant
 • HAS DenBosch
 • Individuele boeren
 • LIB
 • Louis Bolk instituut
 • LTO projecten
 • Ministerie van LNV
 • Natuurmonumenten
 • Netwerk Goed Bekeken bij de Duinboeren Achterom
 • Particuliere beheerders ganzenfourageergebied Vughtse Gement
 • Provincie Noord-Brabant
 • Stichting Brokkenbroekboeren
 • Waterschap AA en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap de Dommel
 • Weidevogelwerkgroep Cromvoirt
 • ZLTO