Missie

De missie van de Duinboeren is de duurzame instandhouding van het landbouwbuffergebied rond het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Dit buffergebied kenmerkt zich voornamelijk door:

  • Agrarische ondernemers die zich met passie inzetten voor de duurzame instandhouding van de agrarische bedrijvigheid en het waardevolle landschap
  • Voornamelijk extensieve grondgebonden agrarische bedrijvigheid in landschappen met hoge natuur- en cultuurwaarden.
  • Voldoende ruimte voor een uitgebalanceerde mix van economisch gezonde agrarische bedrijvigheid.

Het uitgebalanceerde functioneren van de buffer dreigt, door de pure economiegedreven (landbouw)bedrijfsvoering, de toenemende claim van de overheid op landbouwgrond voor natuur én ambitieuze bouwplannen van de diverse gemeenten, uit balans te raken. De duinboeren hebben als missie de balans in het landbouwbuffergebied rond het nationaal park Loonse en Drunense Duinen op een duurzame en verantwoorde manier in stand te houden en waar nodig te herstellen, de kennis en ervaring uit te dragen en desgewenst bij te dragen aan de ontwikkeling van vergelijkbare gebieden elders.