Leefbaarheid

Leefbaarheid is een ruim begrip waar wij als duinboeren een duidelijke visie op hebben. Het platteland als plek waar het goed toeven is,betekend voor ons een platteland met ruimte voor jong en oud, voor rijken arm, voor bewoners en mensen van buiten maar vooral een plek voormensen die betrokken zijn bij en actief zijn in de samenleving op het platteland.

Behoud en versterking van de boerenstand

Om de leefbaarheid van het platteland te behouden en te verbeteren zetten de duinboeren zich in voor het behoud van een gezonde boerenstand in het buitengebied. Dit houdt in een boerenstand waarbij voorbeeld bedrijfsopvolging perspectiefvol is zodat er voldoende gezinnen een bestaan hebben in het buitengebied.

Plattelandsbeleving

Het houd ook in dat het buitengebied een plek is waar het goed toeven is voor mensen die er niet wonen. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van allerlei voorzieningen zoals ommetjes en picknick plaatsen voor de burgers uit de omliggende steden en dorpen.

Relatie tussen stad en land

Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor en door de bewoners van het buitengebied en de omliggende woonkernen. Zo wordt er elke twee jaar een Duinboerendag georganiseerd. Tijdens deze manifestatie, die altijd op locatie wordt georganiseerd, worden de resultaten van de diverse activiteiten van de duinboeren gepresenteerd, is er voor jong en oud iets te doen of te beleven en is het voornieuwkomers de gelegenheid om kennis te maken met de streek.
Naast de duinboerendag worden er door de individuele boeren ook open dagen georganiseerd en krijgt men de gelegenheid een kijkje te nemen op de bedrijven.