Landschapsbeheer

Datgene waar het eigenlijk allemaal om te doen is:

Het landschap.

De basis voor agrarische bedrijvigheid en de plek van het goed toeven voor mens, dier en plant.

Goed landschapsbeheer is bepalend voor het uitgebalanceerd functioneren van het landschap en dit is met name in het gebied rond het Nationaal Park van groot belang.

Het belang van een uitgebalanceerd landschapsbeheer is ook door de provincie en de gemeenten onderkend. Ter stimulering en ondersteuning zijn er een aantal regelingen getroffen.

De Duinboeren zetten zich op meerder vlakken in voor een goed en evenwichtig landschapsbeheer. Dit gebeurd in samenwerking met de terreinbeherende instanties in de streek, lokale vrijwilligersorganisaties enĀ  eigen projecten en initiatieven.