Innovatie

De steeds veranderende omstandigheden op de markt, in de wetgeving, en op maatschappelijk vlak eisen van agrarische ondernemers dat ze voortdurend alert zijn op deze ontwikkelingen en een proactieve houding aannemen om tijdig in te spelen op veranderingen.

Aanpassen aan veranderende omstandigheden vereist innovatie in de breedste zin van het woord. Wij concentreren ons niet alleen op technische innovatie maar ook op het doorbreken van ontwikkeling belemmerende dogma’s en denkpatronen op het gebied van organisatie en bedrijfsmanagement.

Deze innovatieprocessen worden voor een groot deel geïnitieerd door de leden zelf en worden door het projectbureau vertaald en omgezet in concrete plannen. Anderzijds worden er door het projectbureau ideeën of plannen aangedragen binnen de groep en wordt met de geïnteresseerde leden collectief aan de uitvoering gewerkt.

De groep agrarische ondernemers rond Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen heeft al meerder keren bewezen dat ze volgens de hierboven omschreven formule met succes deze innovatietrajecten hebben afgelegd.