Samenwerkings overeenkomst Stichting Duinboeren en Prisma

 

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Prisma

Op 19 September 2016 is op Sprankenhof de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Duinboeren en Prisma ondertekend.

Na een korte proefperiode met een beperkt aantal mensen is er nu een formele overeenkomst gemaakt.  Mensen die onder de zorg van Prisma vallen krijgen vanaf nu de mogelijkheid om hun dagbesteding door te brengen op de boerderij. Het gaat hierbij om individuele dagbesteding met, waar mogelijk of wenselijk, plek voor twee maximaal drie mensen tegelijk.

In de proefperiode is gebleken dat de deelnemers graag de handen uit de mouwen steken voor kleine klussen en  veel positieve energie meebrengen op het erf.

In de samenwerking fungeert stichting Duinboeren als  vertegenwoordiger van de boeren en is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van bedrijven voor Prisma. Prisma neemt de technische beoordeling van de bedrijven en het “inwerken” van haar cliënten op zich en heeft een werkovereenkomst met de boer. In die overeenkomst staat wat er qua werkzaamheden van elkaar verwacht wordt, de vergoeding voor de dagbesteding, de werktijden en de werkdagen.

Waar noodzakelijk neemt Prisma ook de dagelijkse begeleiding op zich. Het is al met al een compleet op maat gesneden vorm van zorg, waarbij de boer gewoon boer kan zijn en waar de cliënt een zinvolle dagbesteding in een prettige omgeving heeft.

Laura van Hulten en Mark Vonk

img_1704                     img_1708-1

img_1707 img_1702

Samenwerkingsverband agrotoeristische bedrijven Giersbergen de Margriet

Naam: Samenwerkingsverband agrotoeristische bedrijven Giersbergen de Margriet
Looptijd: 2001-2002
Projectpartners: Netwerk ‘Goed Bekeken, bij de Duinboeren achterom’ Individuele agrariërs Horeca in en rond Giersbergen de Margriet en de Loons en Drunense Duinen Regionale VVV’s

Doel

Toeristische en recreatieve voorzieningen in het projectgebied Giersbergen de Margriet te verbeteren. Agrariërs in het gebied een bijdrage te laten leveren aan deze recreatieve invulling en hiermee de verbreding op het agrarische bedrijf te stimuleren. De bedrijven hiermee een tweede tak te laten ontplooien waardoor er duurzame bedrijven in het gebied blijven.

Resultaten

Versterken van de identiteit van Giersbergen – De Margriet door ruimer aanbod aan toeristisch recreatieve activiteiten. Toename van de omzet aan streekproducten in Giersbergen de Margriet en in het totale Duinboerengebied. Bekendheid bij bezoekers en omwonenden van de activiteiten die landbouwbedrijven ontplooien. Promotiemateriaal in de vorm van, folders en een website in combinatie met andere toeristische activiteiten. Aandacht in de media voor het project Giersbergen de Margriet. Stijging van het aantal agrariërs dat op een professionele wijze boert in combinatie met verbreding op het bedrijf. Goed toekomstperspectief voor ondernemers in het gebied. Betere spreiding van bezoekers over het gebied en minder druk op het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

Proef de Streek

Naam: Proef de streek
Looptijd: 2003-2005

Doel

Vanuit een breed begrip van economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid is het doel van het project drieledig:

 1. economisch: het produceren en vermarkten van streekproducten, om agrariërs een duurzame bron van inkomsten te bieden (economisch toekomstperspectief) en hun functie als economische drager van het buitengebied te versterken;
 2. ecologisch: het terugdringen van de milieubelasting van de productie van voedsel door geringere transportafstanden en een milieubewuste wijze van produceren die ook oog heeft voor natuur- en landschap (agrariërs als de ‘stoffeerders’ van het landschap);
 3. sociaal-cultureel: het stimuleren van een gevoel van verbondenheid met de identiteit van de streek bij consumenten (streekproducten als emotie, waarbij het landschap als het ware geproefd wordt door streekbewoners en toeristen).

Resultaten

Culinaire fietstochten, uitbreiding van het assortiment producten en diensten door de deelnemers, folders en reclame in diverse lokale recreatiekranten. Inzicht in het opzetten van afzet ketens en samenwerkingsverbanden, inzicht in de voorwaarden voor haalbaarheid van de lokale afzet van streekproducten.

Belevend Leren

Naam: Belevend leren
Looptijd: 2004-2007
Projectpartners: SME Milieuadviseurs, de Coöperatie Stadteland de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) Stichting Veldwerk Nederland (SVN) De Eemlandhoeve Het Agrarisch Cultuurgoed

Doel

Dit project ‘Belevend leren, educatieve arrangementen op het platteland’ wil bijdragen aan de herwaardering van stad en platteland, door:

 1. Burgers en scholieren de boerderij en het platteland weer te laten beleven: door actief bezig te zijn met (educatieve) activiteiten die de waarde van het platteland onderstrepen. De beleving staat niet op zich zelf maar heeft altijd een relatie met de maatschappelijke en authentieke waarde van het platteland.
 2. Boeren te helpen met kwalitatief educatief materiaal en een didactische aanpak voor groepsontvangsten voor scholieren en buitenschoolse groepen (recreanten).
  Een duurzame verbinding tot stand brengen tussen bedrijf en bezoekers. Lokale organisaties en netwerken zoals scholen, NME centra, VVV’s etc. moeten op elkaar worden aangesloten zodat continuïteit van de activiteiten gewaarborgd wordt.

Resultaten

 • Didactische trainingen.
 • Lesmateriaal afgestemd op bedrijfsniveau.
 • Handboek en Kwaliteitssysteem boerderijeducatie.

Links: klasseboeren.nl

Logistiek en vermarkting duinboerenproducten

Naam: Logistiek en vermarkting duinboerenproducten
Looptijd: december 2006- december 2008
Projectpartners: HAS den Bosch

Doel

De hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van de verkoop van Duinboeren-producten. Dit wordt bereikt door invulling te geven aan de volgende subdoelstellingen:

 • Ontwikkelen van een strategie en een organisatie voor de vermarkting van Duinboeren-producten.
 • Uitvoeren van een aantal marketingtrajecten uit het ‘Actieplan vermarkten Duinboeren-producten’. Het project realiseert de reconstructiedoelstelling 23.1 ‘Economische ontwikkeling op het platteland stimuleren’.

Resultaten

 • Een organisatie die Duinboeren-producten professioneel vermarkt.
 • Opzet van een organisatiestructuur.
 • Opstellen bussinesplan.
 • Twee uitgevoerde pilots.
 • Een gedeponeerd Duinboeren-merk (logo en criteria en kwaliteitsborging).
 • Nieuwe afzetkanalen voor Duinboeren-producten.
 • Promotiemateriaal voor Duinboeren-producten.
 • Een e-mailnieuwsbrief, etiketten, folders, websites van de producenten.