Kavelruil voor natuurontwikkeling

Stichting Duinboeren heeft het initiatief genomen voor natuurontwikkeling in het Brokkenbroek en Helvoirts Broek-Noord. In dit gebied heeft het Groen Ontwikkelfonds percelen, die daarbij kunnen worden ingezet als ruilgrond (zie kaart). Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben om natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld met particulier natuurbeheer, of door inzet van particuliere gronden, en in een vrijwillige kavelruil willen meedoen, worden uitgenodigd om op deze advertentie te reageren. De toedeling/verkoop van de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.

Interesse om mee te doen?

Neem dan voor 28 juni 2018 contact op met:

Emiel Anssems
info@duinboeren.nl
06 2019 8614

Biodiverse Brabantse Boerenerven

Naam: Biodiverse Brabantse Boerenerven1
Looptijd: 2011-2012
Projectpartners: Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind in samenwerking met de drie nationale landschappen Maashorst, Groene woud en Brabantse wal. Het project wordt tevens gekoppeld aan het project Alfabouw van ZLTO.
Gefinancierd door: LIB, Agentschap.nl en provincie noord-brabant

Doel

Met een biodiverser boerenerf een werkplek waar meer te genieten valt van de natuur en steentje wordt bijgedragen aan het behoud van diersoorten die zich thuis voelen op (afhankelijk zijn van) het boerenerf.

Het project Biodiverse Brabantse Boerenerven streeft naar het verhogen van de biodiversiteit op en nabij boerenerven, campings, maneges en andere ondernemers in het buitengebied.

Hierbij ligt de focus op

  • Versterken van de Biodiversiteit op en in de nabijheid van erven
  • Het nut van biodiversiteit benoemen en uitdragen
  • Biodiversiteit zichtbaar maken en uitdragen aan betrokkenen en buitenstaanders

Resultaten

Voor de deelnemers worden op maat gesneden inrichtingsplannen gemaakt. Biodiversiteit op het boerenerf is meer dan een “overhoekje met bloemen”. Samen met de boer wordt gekeken naar mogelijkheden om biodiversiteit te integreren op het hele erf. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld het vervangen van exotische heggen zoals coniferen of Laurier met inheemse soorten. Intensief gemaaide of zelfs doodgespoten hoeken inzaaien met een bont grasmengsel en later maaien, laagstam fruit vervangen door hoogstamfruit, etc. etc.

Het resultaat van dit project is vier ingerichte boerenerven rond de Loonse en Drunense Duinen, een aantal (max. drie) ingerichte boerenerven in de Maashorst, drie ingerichte boerenerven rond Leenderstrijp, een aantal (max. drie) ingericht boerenerf op de Brabantse Wal en twee in het Groene Woud.

Deze boeren worden voorgelicht over biodiversiteit op het boerenerf en het beheer van het erf. Vervolgens dienen ze als ambassadeurs voor het uitdragen van het biodiverse boerenerf.

Via diverse media en internet wordt het verhaal van de biodiverse boerenerven uitgedragen. Ook de boeren krijgen informatie op het erf waarmee ze geïnteresseerde collega’s kunnen voorlichten.

Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind Leende